Tuesday, February 26, 2013

Saya Paham

Ya..
Saya paham awak letih,
Saya paham awak penat,
Saya paham awak panas,
Saya paham awak runsing,
Saya paham awak mengantuk,
Saya paham awak sibuk,
Saya paham awak sakit,
Saya paham awak marah,
Saya paham awak sedih,

Ya awak, saya sentiasa paham awak.
:')